avatar

Lidsky čitelný text

Názory, pamflety, urážky, bláznivé nápady

Stručné technické poznámky

Samomluva se Sítí

Když někdo nehraje podle vašich pravidel, většinou to bývá tím, že hraje jinou hru.

O svoje cíle nebojuju proto, že bych opravdu věřil, že mají smysl, ale především – abych uvěřil, že ho mají.

Není potřeba vědět, co chceš: stačí to udělat.

Proč mobil bliká zeleně, když nepřichází žádná zpráva? Někdy mám dojem, že by měl zářit červeným poplašným světlem a houkat sirénou.

Když chceš zabít naději, musíš nejdřív umřít. Ale stejnak, přísloví jsou jen šum. Má se to tak, že naděje akorát dlouho kope, když ji člověk škrtí.

Když ji nemiluješ, tak taky není co řešit. Zbývá jenom případ, když nevíš, jestli ji miluješ.

Když člověk dělá něco z recese, občas se to ukáže jako vlastně smysluplný počin. Například jsem si docela rychle zvykl vážně poslouchat Fear Factory a Threat Signal.

Jestli lidstvo stvořil bůh, nechápu, proč nám dal chlupy na zadku. To mi nepřipadá ani jako inteligentní design.

Kočky předou a pouští spoustu chlupů. Škoda, že to nejde zkombinovat, aby vyráběly nítě.

Chuck Norris má nepřečtené zprávy v odeslané poště.

Co z toho budeš mít, kroutí lidi hlavou nad některými nápady. Co říct? Pokrčit rameny, dobrej pocit. Co bych z toho mít měl – peníze? A za ně bych si pak snad měl koupit něco jiného, třeba trápení nebo bolest?

⊢ Co tě neposílí, to tě zabije.

V nejlepším přespat.

Úloha „být sám sebou“ nemá jednoznačné řešení; můžeme ji tedy chápat v klasickém smyslu minimalizace stanovené normy.

Když neví levá ruka, co dělá pravá, jde buďto o mizernou organizaci, nebo o dobrého klavíristu.

Zkušený politik dovede za každých okolností sestavit a přednést plán, jak zařídit, aby se koza nažrala a vlk zůstal celý.

Kdo nemá mapu, nemůže zabloudit. Kdo nemá cíl, nemůže udělat chybu. Čím pečlivější plán, tím teatrálněji se dovede posrat.

Život je hra, a proto je potřeba ho brát vážně.

Když se známé úsloví přeuspořádá jako bez koláče nejsou práce, tak se mnohem líp rýmuje. Sice pak moc nedává smysl, ale ten pořádně nemělo nikdy.

Zásada „nedělej ostatním, co nechceš, aby dělali oni tobě“ je nešťastná. Když nakrásně všichni netouží po tom samém, dělají si kvůli ní naschvály.

Jsou části licenčních ujednání psané velkými písmeny jen proto, aby se hůř četly, nebo je v tom něco hlubšího?

apt-get install sextractor

Světelná cesta LSD se skládá ze zdroje, jednoho lesklého a jednoho difúzního odrazu.

Řekni mi, na jaké porno se díváš, a já ti řeknu, jaký jsi.

K boření mých dětských ideálů přispívá i to, že chipmunk se česky řekne deňka, a že wolverine je rosomák sibiřský.

Zkuste srovnat, jak často se po světě používá spojení constant learning curve oproti tomu, co by snad dávalo větší naděje o vzdělanosti populace, totiž linear learning curve.

Nějací kamarádi mě zbili. Nějací kamarádi mně zbyli.