Textové úlohy

Výchozí soubor je článek o skupině Monty Python stažený z Wikipedie.

T1. Počet opravdových slov

Spočítejte, kolik je v textu slov dlouhých aspoň čtyři písmena. Slova chápejte jednoduše jako oddělená mezerami, takže například tečka se počítá na konec předchozího slova.

T2. Počet opravdových slov poctivě

Obdobně jako v předchozí úloze spočítejte slova dlouhá aspoň čtyři písmena (nebo číslice apod.), ale při oddělování zohledňete tečky, čárky, závorky obou typů a uvozovky.

T3. Počet různých slov

Spočítejte, kolik je v textu použitých různých slov. Oddělujte je poctivě, tedy zohledňete tečky, čárky, závorky obou typů a uvozovky.

T4. Nejdelší nakopírovaný úsek

Najděte nejdelší řetězec, jaký se v textu někde dvakrát opakuje. Řešením je počet jeho znaků (včetně diakritiky a mezer).

T5. Nejdelší palindrom

Najděte v textu nejdelší palindrom, tedy slovo, které vypadá stejně zepředu i zezadu. Řešením je počet jeho znaků.

T6. Počet různých znaků

Spočítejte, kolik různých znaků (písmen, interpunkčních znamének a čehokoliv včetně mezer) se v textu používá.

Matematické úlohy

M1. Faktoriál

Kolik cifer má číslo 666! v desítkovém zápisu?

M2. Prvočísla

Najděte dvě prvočísla, mezi kterými je rozdíl 2340. Řešením je to menší z nich.

1493 - 3833

Grafické a geometrické úlohy

Výchozí soubor je (v počítačové grafice slavný) obrázek Lenny Soderberg vykreslený jako šestibarevný ASCII art.

G1. Černota

Kolik je v obrázku černé, tedy znaků # (mřížka)?

G2. Vodorovná úsečka

Jaká nejdelší jednobarevná úsečka (tedy řetězec stejných znaků) je v obrázku?

G3. Čtverec

Jaký největší jednobarevný čtverec jde v obrázku najít?