Numpy

Modul Numpy je široce známá knihovna pro matematiku v Pythonu, která umožňuje rychle zacházet s množstvím dat, obvykle čísel. Stačí je zabalit do objektu numpy.array. Můžeme pak na všechny zavolat nějakou obvyklou operaci (třeba je umocnit nebo prohnat funkcí sinus) a když máme dva takové objekty se vhodným počtem prvků, můžeme je například sečíst. Další operace zařizují například maticové násobení.

Ukázka. >>> import numpy >>> x = numpy.array([1,2,3,4,5]) >>> y = numpy.array([3,3,3,2,2]) >>> x * y array([ 3, 6, 9, 8, 10]) >>> x ** y array([ 1, 8, 27, 16, 25])

Užitečná je mimo jiné funkce numpy.linspace(odkud, kam, počet_kroků), která vyrobí array s daným počtem čísel, počínaje a konče zadanými, ostatní v pravidelných rozestupech. Použijeme ji vzápětí ke kreslení grafů.

Matplotlib

Modul Matplotlib slouží k vykreslování matematických výsledků, především v podobě grafů. Ke svojí funkci potřebuje instalovaný Numpy, díky tomu ale dovede pracovat přímo s objekty numpy.array.

Ukázka. import numpy x = numpy.linspace(0, 20, 1000) y = numpy.sin(x) y2 = x*x import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(x, y) plt.plot(x, y2) plt.show()

Funkce matplotlib.pyplot.plot(souřadnice_x, souřadnice_y) kreslí lomenou čáru. Vodorovné souřadnice bere z jednoho array (nebo seznamu), svislé z druhého. Funkce matplotlib.pyplot.show() ukáže okno s vykreslenými čarami.