Písemka

Naprogramujte funkci, která dostane posloupnost znaků ASCII a určí četnost jednotlivých písmen anglické abecedy, nezávisle na jejich velikosti (case-insensitive).

Ukázkové řešení - Python

 def spocitej(retezec):
  pocty = dict() 
  for pismeno in "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz":
   pocty[pismeno] = 0 # vytvorime pole poctu vsech malych pismen s vychozi hodnotou 0
  for znak in retezec.lower(): # retezec prevedeme na mala pismena a projdeme znak po znaku
   if znak in pocty: # pokud je znak klicem v nasem poli, je to male pismeno
    pocty[znak] += 1 # ...a tedy tomuto pismenu pricteme jeden vyskyt
  for pismeno, pocet in pocty.items(): # projdeme vsechny zaznamy v nasem poli poctu
   if pocet > 0: # pokud se toto pismeno vyskytlo aspon jednou
    print (pismeno, ":", pocet) # ...vypiseme pocet jeho vyskytu

Ukázkové řešení - C (včetně načtení vstupu)

 #include <stdio.h>
 void spocitej(char *retezec){
  int pocet[26]; // pole počtů
  int i; // pomocná proměnná
  // nastavíme všem znakům počet na nulu
  for (i=0; i<26; i++){
   pocet[i] = 0;
  }
  // projdeme celý řetězec znak po znaku
  for (i=0; retezec[i] != 0; i++){
   // právě zpracovávaný znak (přejmenujeme pro pohodlnější přístup)
   char znak = retezec[i];
   // pokud je to velké písmeno
   if (znak >= 'A' && znak <= 'Z'){
    // správně ho posuneme a zvýšíme příslušný počet o 1
    pocet[znak - 'A'] += 1;
   }
   // pokud je to malé písmeno
   else if (znak >= 'a' && znak <= 'z'){
    // správně ho posuneme a zvýšíme příslušný počet o 1
    pocet[znak - 'a'] += 1;
   }
  }
  // projdeme všechna písmena abecedy
  for (i=0; i<26; i++){
   if (pocet[i] > 0) {
    // a pokud se to aktuální v textu vyskytlo, vypíšeme jeho počet
    printf("%c: %i\n", i+'a', pocet[i]);
   }
  }
 }
 void main(){
  char retezec[1000]; // pro načtení vstupu
  gets(retezec); // pokud je vstup delší než 1000 znaků, program sletí
  spocitej(retezec);
 }