Písemka

Napište funkci, která dostane pole a hodnoty v něm přehází okolo středu.

Ukázkové řešení - Python

def prehazej(pole):
 delka = len(pole)
 for i in range(delka // 2):
  pole[i], pole[delka-i-1] = pole[delka-i-1], pole[i]

# Ukazkove pouziti:
pole = [1, 3, 2, 7, 4]
prehazej(pole)
print(pole)

Ukázkové řešení - C

#include <stdio.h>
void prehazej(int *pole, int delka){
 int i;
 for (i=0; i<delka/2; i++) {
  int a = pole[i];
  int b = pole[delka - i - 1];
  pole[i] = b;
  pole[delka - i - 1] = a;
 }
}

// Ukázkové použití (tohle už nebylo v zadání písemky)
int main(){
 int pole[] = {1, 3, 2, 7, 4}; // Statické pole
 int delka = 5; // Tohle musíme napsat ručně
 prehazej(pole, delka);
 // Vypíšeme obsah
 int i;
 for (i=0; i<delka; i++){
  printf("%i", pole[i]);
  if (i < delka-1)
   printf(", ");
  else
   printf("\n");
 }
 
 return 0;
}