avatar

Nádraží

Nesmyslně drahé jízdenky nejsou to jediné, co mě prudí na cestování vlakem. Mnohá nádraží bývají navržená neprakticky, a v Česku možná úplně všechna.

Rozeberme odděleně případ obyčejně malého nádraží a nádraží ve velkoměstě.

Malé nádraží

Use case

Pozorování

Návrh

Velké nádraží

Use case

Pozorování

Návrh