avatar

Zákony

Politika je bouřlivá a riskantní oblast lidského činění, která v mnoha lidech vzbuzuje strach a odpor. Mám obavy, že namísto klasických strašáků z dystopické literatury nám ale ze všeho nejvíc hrozí, že se postupně utopíme v úředničině a právničině. Pojďme tyto problémy pojmenovat a řešit, dokud ještě nezaplavily celé naše zorné pole.

Východisko

Na následujícím textu pracuju a asi to tak zůstane navždy. Když ho budete komentovat, sdílet a přepracovávat do vlastních názorů, budu rád.

Návrh

Rozdělení každého paragrafu na shrnující část (popisující záměr) a vysvětlovací část (popisující způsob), obě účinné, ale nutně ve vzájemném souladu.

Neplatnost zákona v situaci, pro kterou nebyl zamýšlen (při rozporu shrnující a vysvětlovací části), a povinnost hlásit nedostatky.

Zákon musí být tematicky soudržný a naopak: na každý obor lidského konání by se měl vztahovat co nejsoudržnější blok textu. Vymezení pojmů musí být přehledné a takové pojmy musí být v textu jasně odlišené od intuitivních slov. Zákony musejí být navzájem bezrozporné, výjimky v jiné části textu například nelze stanovit jednostranně.